НОВИНИ - АРХИВ

ИСС НАГРАДИ ЕИСК ЗА ОСОБЕН ПРИНОС И ПОДКРЕПА

Икономическият и социален съвет (ИСС) награди Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за особен принос в развитието и подкрепата на българското организирано гражданско общество. Това стана по време на публична дискусия, организирана от двете институции, на тема „Каква Европа искаме?“. Тази дискусия освен, че даде думата на представители на граждански организации, експерти, младежи и представители на управлението, отбеляза и две годишнини. Европейският икономически и социален комитет навършва 60 години от създаването си, а Икономическият и социален съвет на България навършва 15 години от началото си. Двете институции работят в тясно сътрудничество и успешно изразяват позициите на организираното гражданско общество както в България, така и в Европа.

Призът на ИСС за принос в развитието на организираното гражданско общество се дава на личности и институции, които са се изявили с подкрепата си за развитието на гражданския диалог в България, отбеляза проф. д-р Лалко Дулевски при връчването на наградата на Лука Жайе – президент на ЕИСК. ЕИСК е първата институция, която е носител на специалната награда на ИСС, подчерта още Л. Дулевски, защото с неговата подкрепа и доброто ни сътрудничество успяхме за изминалите 15 години да структурираме гражданския диалог в нашата страна. Президентът на ЕИСК от своя страна благодари за признанието и подчерта, че много силни и тесни са връзките и сътрудничеството между ИСС и ЕИСК. Съвместната дейност служеше като образец и пример за надеждно партньорство.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава