НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ЩЕ ПРЕДСТАВИ СТАНОВИЩЕТО СИ ЗА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА НА СПЕЦИАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Утре, 7 декември, от 11.00 часа, в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено становище на Съвета на тема “Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”.

В пресконференцията ще участват председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски, Владимир Бояджиев, член на Комисията по икономическа политика на ИСС и докладчик по становището, Дикран Тебеян, член на ИСС от групата на работодателите.

Становището на ИСС за неформалната икономика е разработено по собствена инициатива. Проектът на становище бе разработен от Комисията по икономическа политика на ИСС и бе приет от членовете на Съвета на пленарна сесия миналата седмица.

Опростяване на данъчната система и намаляване на данъците са част от препоръките в становището на ИСС на тема “Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава