НОВИНИ - АРХИВ

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИСС НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2007 Г. СОФИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ

През 2007 г. София ще бъде домакин на регионална среща на икономическите и социални съвети и сродни институции от региона. Това стана ясно по време на провеждащата се на 4 и 5 декември 2006 г. в Солун, Гърция конференция за ролята на икономическите и социални съвети и сродни институции в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на Лисабонската стратегия. Предложението догодина София да стане домакин на следващ регионален форум е на Икономическия и социален съвет на България. След проведени двустранни срещи по време на конференцията в Гърция инициативата получи подкрепата на участниците във форума и на президента на Европейския икономически и социален комитет Димитрис Димитриадис.

Конференцията в Солун е организирана от Икономическия и социален съвет на Гърция и Европейския икономически и социален комитет. В нея участват представители на единадесет икономически и социални съвети на страни от региона, сред които са България, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Албания, Кипър, Турция.

Страната ни е представена от делегация от Икономическия и социален съвет, начело с председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски. В делегацията са включени още д-р Желязко Христов, председател на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция на ИСС, Пламен Димитров, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на ИСС, и Юрий Спириев, главен секретар на ИСС.

Днес, 5 декември 2006 г., д-р Желязко Христов, в качеството си на съпредседател на Смесения консултативен комитет България – ЕС (СКК), участва в рамките на конференцията в работна група за ролята на икономическите и социални съвети за присъединяването към ЕС. Според д-р Христов работата на българския СКК е пример за добра практика в процеса на присъединяване на страната ни към ЕС. Смесеният консултативен комитет България – ЕС е вторият, създаден в Централна и Източна Европа, след този на Унгария.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава