НОВИНИ - АРХИВ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИСС УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РОЛЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС И ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

Делегация от Икономическия и социален съвет на България, водена от председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски, участва в конференция на тема “Ролята на икономическите и социални съвети и сродни институции в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на Лисабонската стратегия”.

Конференцията се провежда в Гърция, на 4 и 5 декември 2006 г. и е организирана от Икономическия и социален съвет на Гърция и Европейския икономически и социален комитет. Днес, 4 декември 2006 г., в рамките на конференцията приветствие към участниците поднесе г-н Георгиос Каляндзис, представител на правителството на Гърция – министър за Македония и Тракия. Срещата бе открита от г-н Николас Аналитис, президент на Икономическия и социален съвет на Гърция, и от г-н Димитрис Димитриадис, президент на ЕИСК.

В българската делегация са включени още д-р Желязко Христов, председател на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция на ИСС, Пламен Димитров, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на ИСС, и Юрий Спириев, главен секретар на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава