НОВИНИ - АРХИВ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И ФАКТИЧЕСКАТА ИНФЛАЦИЯ ДА СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

Необходима е обща политика за повишаване на доходите на българските граждани, която да отразява производителността на труда и инфлацията, се казва в становище на ИСС прието късно снощи. Констативната част от него показва явно изоставане на ръста на доходите сравнен и с ръста на брутния вътрешен продукт, така и с ръста на производителността.

За пръв път в становището на ИСС се показа структурата на разходите за труд у нас. Според изчисленията на експертите 14.4% от общите разходи за труд са допълнителните плащания за работа на смени, за работа при лоши условия, за бонуси и за “класове”. Класовете заемат най-голям дял и са 12%.

В становището си ИСС настоява да се приеме официалната линия на бедност и гарантираният минимален доход да е не по-малък от 60% от нея.

Фактическата за изминалата година, а не прогнозната инфлация да участва във формулата за изчисление на процента за вдигане на заплатите, както и ръста на производителността, а не ръста на брутния вътрешен продукт да оказва влияние се договориха трите групи в Съвета. Те твърдят, че още от януари преговорите в частния сектор за повишаване на заплатите ще се подчиняват на тези принципи.

ИСС прие становището късно снощи.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава