НОВИНИ - АРХИВ

ИСС НА БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗВА СВОЯТА ДЕСЕТА ГОДИШНИНА С ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ: „ПО-СИЛНА ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”

Икономическият и социален съвет /ИСС/ на България ще отбележи десет години от своето създаване на 2 декември 2013 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в зала „Средец” на Шератон София хотел Балкан и ще връчи почетния знак на съвета за принос в развитието на гражданското общество в България.

Официални гости на събитието са президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, г-н Анри Малос, Президент на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/, г-н Алиосман Имамов, заместник председател на 42-рото Народно събрание, г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател и министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин.

На 10-ти декември 2003 г. България стана първата страна от 12-те нови държави - членки на Европейския съюз, която създаде Икономически и социален съвет /ИСС/ по модела на Европейския икономически и социален комитет.

През изминалите десет години българският Икономически и социален съвет извоюва своето място сред водещите съвети в Европейския съюз, чийто опит и постижения са пример за добра практика сред национални съвети от страните - членки за развитие и утвърждаване на модела на организираното гражданско общество.

Особено ценни за нас са оценките, които България и нейният Икономически и социален съвет получават от страна на Европейския икономически и социален комитет и неговите президенти. Свидетелство за това е, че на посещение в страната ни са били всички президенти на ЕИСК за периода 2002 -2012 г., а настоящият президент на ЕИСК г-н Анри Малос и президентът на група III „Други интереси“ в ЕИСК г-н Лука Жайер ще присъстват на предстоящото събитие.

След първата тържествена част, ще се проведе европейски граждански дебат: „По-силна Европа за гражданите”. В него ще вземат участие членове на ИСС, народни представители, представители на правителството, на държавни и обществени институции, на неправителствени организации, на научните среди, експерти и гости. Въвеждащи изказвания ще имат г-н Божидар Данев, член на ИСС, изпълнителен председател на БСК и г-н Лука Жайер, президент на група III „Други интереси“ на ЕИСК.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава