НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТАТА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕМА „ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА И БОРБАТА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ”

В четвъртък, 7 ноември 2013 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (ИСС) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС на 31 октомври 2013 г. резолюция на тема Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България”.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС,

г-н Пламен Димитров - докладчик по резолюцията, президент на КНСБ, член на ИСС от група ІІ – синдикати, председател на комисията по „Труда, доходите, жизненото равнище и индустриални отношения”

и членове на ИСС.

Икономическият и социален съвет (ИСС) счита за приоритет проблемите на младите хора и предизвикателствата, които те срещат по отношение на своето образование, трудова реализация, професионално развитие и съвместяване на трудовия и семейния живот. Политиките за насърчаване на младежката заетост и ограничаване на безработицата сред младите хора отдавна са във фокуса на внимание на Съвета.

След като последователно прие становище и резолюция, относно борбата с ранното отпадане от училище, ИСС предприе следваща стъпка - да отправи предложенията и препоръките си относно актуалните инициативи на Европейската комисия (ЕК) за борба с младежката безработица, и тяхното прилагане в България.

С приетата резолюция - „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България” Съветът още веднъж обръща внимание, че за периода 2014-2020 г. трябва да бъдат заложени мерки, които да осигурят на младите хора възможност за реализация и развитие в България. Същевременно ИСС предлага конкретни мерки, които да бъдат включени в националния план с мерки по „Гаранция за младежта” 2014-2015 г., който предстои да бъде приет от правителството до края на годината.

Участниците в пресконференцията са готови да отговорят на вашите въпроси.

Заповядайте!

Очакваме ви в ИСС в 11.00 ч., на 7 ноември 2013 г. – четвъртък.

Адресът ви е известен - бул. „Цариградско шосе” 111.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава