НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ЩЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНИ КРЪГЛИ МАСИ ПО „ПРОБЛЕМИ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА” В СЛИВЕН И ЯМБОЛ

Икономическият и социален съвет (ИСС) е убеден, че за преодоляване на негативните тенденции в областта на образованието са необходими навременни и бързи мерки, без отлагане и забавяне. В тази връзка от началото на годината ИСС инициира поредица от регионални дискусии по проблемите на преждевременното напускане на образователната система. Първата такава среща се проведе през месец септември във Враца, а втората – през октомври в София, с участието на представители на ИСС на Испания.

На 29 и 30 октомври 2013 г. ИСС организира две регионални кръгли маси в Югоизточна България на тема: „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система”.

Първата от тях ще се проведе в град Сливен на 29 октомври 2013 г. /вторник/ от 14.00 часа, в Зала „Май” - партера на Община Сливен (бул. „Цар Освободител” № 1).

Втората, посветена на проблемите в община Тунджа, ще се проведе на 30 октомври 2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа” - първи етаж (гр. Ямбол, площад  „Освобождение” № 1).

В дискусиите ще участват кметовете на тези общините Сливен и Тунджа, представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, на техните регионални структури, кметове на кметства, директори на училища, учители, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, членове на ИСС, експерти и др.

В рамките на дискусиите всички участници ще имат възможност да изразят позицията си по актуалните проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция на отпадането от училище, задържане на децата в класната стая и трудовата реализация на преждевременно напусналите образователната система.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава