НОВИНИ - АРХИВ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПО „ПРОБЛЕМИ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА”

Икономически и социален съвет (ИСС)  организира регионална кръгла маса по „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система” на 23 септември 2013 г. / понеделник/ от 14.00 часа в град Враца, в залата на Търговско-промишлена палата (бул. “Христо Ботев” 24).

В редица свои актове ИСС констатира, че преждевременното напускане на образователната система е водещ  фактор за безработицата, бедността и социалното изключване  в страната. През 2012 г. ИСС прие становище по политиката за ограничаване на ранното напускане на образователната система, като анализира проблемите и предложи мерки за решаването им. Тази година Съветът прие резолюция по “Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)”, в която оцени документа като важна стъпка за решаването на проблема.

В тези актове ИСС изразява убедеността си, че за преодоляване на негативните тенденции са необходими навременни и бързи мерки, без отлагане и забавяне. В тази връзка Съветът инициира поредица от регионални дискусии по „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система” и първата такава е посветена на област Враца

В дискусията ще участват областният управител на област Враца, представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, на техните регионални структури, кметове на общини, директори на училища, учители, както и представители на структурите на  синдикалните и работодателски организации от областта, членове на ИСС, експерти и др.

В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят позицията си по актуалните проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция на отпадането от училище, задържане на децата в класната стая и трудовата реализация на преждевременно напусналите образователната система.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава