НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.) и програмите към него са основните стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период. От тяхното качество и прецизност зависи доколко успешно България ще инвестира очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и как това ще въздейства върху социално – икономическата среда, върху създаването на растеж и заетост.

Оценявайки сериозното значение на действията по изготвяне на тези стратегически документи,  Икономическият и социален съвет съвместно с г-жа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието организира публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 9 септември 2013 г. – понеделник от 14.00 ч. в зала „Средец”, Шератон София Хотел Балкан.

За участие са поканени представители на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" към Администрацията на МС, представители на всички ведомства, отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми (2014 – 2020 г.), представители на неправителствени организации, на социалните партньори, членове на ИСС, експерти и медии.

В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят своята позиция по заложените в документа национални приоритети и политики, които ще бъдат подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава