НОВИНИ - АРХИВ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Икономическият и социален съвет (ИСС) участва в Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 21 до 24 март в Международен панаир Пловдив. Събитието бе организирано от Европейската комисия (ЕК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР), Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и Националният съюз на ТПК. Форумът включваше Европейска конференция „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Втори европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания. Целта на това ежегодно събитие е да съдейства за развитие на социалното предприемачество, социалната икономика и насърчаване заетостта на хората с увреждания.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски откриха форума, а официални гости и участници в конференцията бяха Апостолос Йоакимидис – Директор на Главна дирекция „Предприятия и индустрия” в ЕК и Бруно Ролантс - генерален директор на СЕКОР.

При откриването на конференцията г-жа Шалапатова очерта предимствата на социалното предприемачество, като постави фокус върху гъвкавостта на инициативите и новите модели на активно социално подпомагане. Представителите на ЕК запознаха участниците в конференцията с новите моменти в политиката на ЕС за развитие на социалното предприемачество и насърчаването заетостта на хората с увреждания. Представителят на ИСС запозна присъстващите с основни акценти от трите становища на ИСС, касаещи социалната икономика, кооперациите и трудовата заетост на хората с увреждания. Също така, бе отбелязано, че ИСС разработва становище на тема  „Социалните предприятия и социалното предприемачество”.

По време на тематичните работни групи  на 22 март представители на специализирани кооперации и социални предприятия от България, Белгия, Италия, Румъния, Сърбия, Австрия, Норвегия, Гърция и Малта имаха възможност да обменят опит и добри практики по между си.  Организаторите поеха ангажимент да обобщят предложенията от презентациите и дискусиите и да ги предоставят на ИСС и на заинтересованите институции.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава