НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ БЕШЕ ПАРТНЬОР В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ЕВРОПEЙСКАТА ГОДИНА НА АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Председателят на Икономическия и социален съвет – ИСС - проф. Лалко Дулевски, двамата зам. председатели на ИСС - д-р Константин Тренчев и проф. Нено Павлов,  както и президентът на Група III в Европейския икономически и социален комитет ЕИСК - Лука Жайер взеха участие в заключителната Национална конференция, под наслов: Да бъдем активни – какво е необходимо? Възрастните работници на пазара на труда”. Тя бе организирана на 4 декември 2012 год. в хотел „Шератон”от Министерството на труда и социалната политика – МТСП на Р България във връзка с Европeйската година на активния живот на възрастните хора  и солидарността между поколенията – 2012 год.

Министърът на труда и социалната политикта - Тотю Младенов като Национален координатор на Европейската година в България откри конференцията.

Проф. Дулевски приветства активните действия и цялостната организация на проведената кампания на МТСП във връзка с Европейската година, като подчерта, че благодарение на нея са постигнати определени резултати, а именно: налице е нарастване на обществения интерес към проблемите на активния трудов живот на възрастните хора; забелязва се позитивна промяна в отношението към възрастните хора и тяхното активно стареене, а дебатите във връзка с Европейската година доказаха, че възрастните хора са необходимия и ценен трудов потенциял за решаване на сериозните демографски проблеми на трудовия пазар в България.

Лука Жайер представи приноса на Европейския икономически и социален комитет в Годината на активния живот на възрастните хора. Той подчерта, че днес, когато в Европейския съюз живеят над 87 млн хора на възраст над 65 години е необходимо те да бъдат оценени като жизнени, работоспособни и динамични членове на нашето общество, активни граждани, гласоподаватели и потребители. Необходими са правни промени, които да помогнат на възрастните хора да бъдат задържани на пазара на труда. В същото време възрастните хора се нуждаят от по-силна социална интеграция и повече позитивно отношение, където съществена роля играят медиите. В този смисъл  сериозен принос за решаване на проблемите, свързани с възрастните хора ще имат по-нататъшните инициативи и политики, заложени в предстоящата Европейска година на гражданите - 2013 г. и вероятно Европейска година за съвместяване на професионалния и семейния живот  - 2014 г.

Проф. Нено Павлов запозна конференцията с наскоро разработеното по собствена инициатива от Икономическия и социален съвет становище на тема: „АКТИВНИЯ ТРУДОВ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”. В него наред с многобройните проблеми на демографското застаряване на населението са разгледани и приоритетите и действията, които могат да подобрят качеството и адекватността на трудовия живот за възрастните хора, а именно: активиране на позитивни мотивационни методи за задържане  на пазара на труда и удължаване на трудовия живот, без повишаване на пенсионната възраст; преодоляване на предразсъдаците, бариерите и негативните стереотипи, свързани с капацитета за пълноценно участие и принос на възрастните хора в развитието на обществото и премахване на възрастовата дискриминация в ключови сфери като пазар на труда, здравеопазване, образование и подобряване на достъпа до различните услуги.

Участие в конференцията взеха още: Филип Хат – Началник на сектор в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване на ЕК”, Светлана Ангелова, Заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика в НС Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика, Бисер Петков, Управител на Националния осигурителен институт,  Ренета Инджова, Председател на Националния статистически институт, Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община, представители на различни министерства, агенции, научни институции, неправителствени организации и др. Те дискутираха възможностите за постигане и възпроизвеждане на целите на Европейската година на активния живот на възрастните хора в условията на глобализиращ се пазар на труда и в контекста на демографското застаряване на населението и на работната сила в България.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава