НОВИНИ - АРХИВ

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗАЕТОСТТА НА МЛАДЕЖИТЕ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ «ЕВРОПА 2020»

Икономическият и социален съвет на Република България съвместно с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Министерството на труда и социалната политика и Представителството на Европейската комисия в България организират на 8 юни 2012 г. от 9.00 до 16.00 часа, в зала „Сердика” на хотел „Шератон” конференция на тема „Образованието и заетостта на младежите в контекста на стратегия „Европа 2020”.

Целта на конференцията е в един широк европейски дебат да се идентифицират предизвикателствата пред младите хора за реализацията им на пазарите на труда в Европа като се обобщят необходимите мерки и политики за модернизирането на системите на висшето образование, в подкрепа на растежа и заетостта. Ще бъдат диcкутирани и политиките и мерките за предотвратяване на ранното отпадане от училище в контекста на Стратегия "Европа 2020".

В конференцията ще участват над 40 членове на ЕИСК от 25 държави-членки на ЕС, представители на българското правителство и българския парламент, членове на ИСС, представители на български висши учебни заведения и на българските учители, неправителствени организации, учени, експерти.

Форумът ще бъде открит от председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Въвеждащи изказвания ще направят Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика и Коос Ришел, генерален директор на Генерална дирекция ”Заетост, социални дейности и включване” на Европейската комисия.

Обратно горе