НОВИНИ - АРХИВ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИСС ЩЕ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВИЕНА

На 15 и 16 май 2006 г., във Виена делегация на ИСС, водена от председателя на съвета доц. Лалко Дулевски, ще участва в конференция на тема: “Предизвикателствата на демокрацията с пряко участие в разширена Европа”. Организатори на конференцията са Австрийският консултативен съвет по икономическите и социални въпроси и Европейският икономически и социален комитет.

По време на конференцията ще бъдат обсъдени темите за ролята на социалните партньори и други представителни организации на гражданското общество в демокрацията с пряко участие, за гражданския диалог и ролята му в европейския проект, за социалния и макроикономическия диалог на европейско ниво и развитието на работните отношения, както и за ролята на представителните организации за развитие на европейския социален модел.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава