НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРИЗОВАВА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА ПОДКРЕПЯТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ОТ 1 ЯНУАРИ 2007

Икономическият и социален съвет на България смята за необходимо да декларира своята позиция преди да се вземе окончателното решение за определяне на дата за приемане на България в Европейски съюз.

Специална декларация изпрати днес, 12 май 2005 г., Икономическият и социален съвет до европейските институции, до Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, до всички национални икономически и социални съвети и други сродни институции в страните членки, както и до президента на република България, до Народното събрание и до Министерския съвет.

В декларацията се казва, че “ИСС настоява пред всички европейски институции да оценят обективно усилията на българския народ и да подкрепят неговия стремеж и цел от 1 януари 2007 г. той да бъде един от народите в Европейския съюз”.

В Декларацията се заявява също, че ИСС ще подкрепя действията на правителството на България и ще настоява то да изпълнява задълженията на страната по Договора за присъединяване към ЕС. ИСС подчертава, че е необходимо възникналите трудности пред страната да се решават бързо в партньорство между България и Европейския съюз.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава