НОВИНИ - АРХИВ

ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ИСС МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА РАЗЛИЧИЕТО И ИНТЕГРИРАНЕТО В ЕВРОПА

Главният секретар на Икономическия и социален съвет на България Мирослав Тончев участва в Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети и сродни институции от страните членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет. На срещата тази година бяха поканени главните секретари на Икономическите и социални съвети на България и Румъния.

Годишната среща се проведе на 4 и 5 май 2006 г., в Ешторил, Португалия и в нея участваха главният секретар на ЕИСК Патрик Вентурини, както и главни секретари на национални съвети от страни членки на ЕС. По време на срещата бе разгледан работен документ, изготвен от експерти на Икономическия и социален съвет на Португалия, на тема “Европа: Предизвикателството на различието и интегрирането”. Основен акцент в дискусията бе темата за миграционните процеси на Европейския континент.

Срещата в Ешторил е подготвителна за Годишната среща на председателите и главните секретари, когато този работен документ ще бъде обсъден отново и приет като заключителна декларация. Годишната среща на председателите и главните секретари ще се проведе през есента, отново в Португалия.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава