НОВИНИ - АРХИВ

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА ПОСЕТИ ИСС

На посещение в Икономическия и социален съвет (ИСС) на 12 септември бе 8-членна делегация от Азербайджанската Република, включваща представители на правителството, професионалните съюзи и индустриалните сдружения. Участие в срещата взе и г-н Иван Нейков, бивш министър на труда и социалната политика.

По време на срещата делегацията беше детайлно запозната от председателя на ИСС проф. Лалко Дулевски с историята, състава, функциите и ролята на ИСС за икономическото и социалното развитие на Република България. Проф. Дулевски заяви, че в България ИСС е създаден благодарение на постигнатия политически и обществен консенсус за мястото и значението на такъв тип институция като своеобразен независим „граждански парламент”. Според него “ИСС работи в условията на конструктивен диалог с вече четвърто поредно правителство и парламент, за което свидетелстват множеството приети предложения на Съвета по основни за страната стратегически документи”.

Проф. Дулевски обърна внимание на това, че ИСС се ползва със силни позиции и авторитет както на национално, така и на европейско ниво. В изложението си председателят на ИСС обясни механизма на работа на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), по чийто модел е изграден ИСС и даде примери от процеса на взаимодействие на Съвета с ЕИСК. Проф. Дулевски също така посочи, че други държави от 5-тата вълна на разширяване на Европейския Съюз - Унгария и Румъния следват успешния български пример.

В заключение ръководителят на делегацията на Азербайджанската Република изрази мнението, че представената информация е от значителен интерес за тях, тъй като опитът на ИСС е ценен и би могъл да им бъде от голяма полза.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава