НОВИНИ - АРХИВ

ДИСКУСИЯ: ”ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД 2013”

Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС), съвместно с Министерството на земеделието и храните на Република България и Комисията по земеделието и горите на 41-вото Народно събрание организираха на 26.07.2011г. публична дискусия на тема „Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз след 2013 г.”. В нея взеха участие повече от 70 души – представители на българското правителство и българския парламент, членове на ИСС и на ЕИСК, представители на социалните партньори, на неправителствени организации, на Представителството на Европейската комисия в България и на посолства в България.

В публичната дискусия участваха г-жа Десислава Танева, Председател на Парламентарната комисия по земеделието и горите към 41-вото НС, г-н Цветан Димитров, Заместник-министър на Министерството на земеделието и храните на Република България, г-жа Меглена Плугчиева, Заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към 41-вото НС, д-р Константин Тренчев, Заместник-председател на Икономическия и социален съвет и Президент на КТ „Подкрепа”, г-н Васил Велев, Заместник-председател на Икономическия и социален съвет и Председател на Управителния съвет на  Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Пламен Димитров, Председател на Комисията по труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните отношения в ИСС и Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България и други представители на държавните институции и неправителствения сектор.

При откриване на дебата г-жа Десислава Танева подчерта, че конструктивният диалог ще спомогне за постигане на консенсусна позиция относно бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2013г., в интерес на българските селскостопански производители.

Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски представи на участниците в дискусията основните констатации и препоръки, изразени в приетата на 28 юни 2011 г. от Съвета резолюция на тема „Бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г. – позицията на организираното гражданско общество в България”.

Заместник-министър Цветан Димитров представи стратегическите приоритети на правителството в контекста на Общата селскостопанска политика след 2013 г.

В своето изказване г-жа Меглена Плугчиева подчерта, че България трябва да има единна позиция по ОСП и затова подобни форуми допринасят за постигането на надпартиен национален консенсус.

Д-р Константин Тренчев предложи да се създаде инвестиционен съвет към Министерството на земеделието и храните с участието на представители на министерството и на гражданското общество.

Г-н Пламен Димитров посочи, че участието на почти половината от българските членовете на ЕИСК, на държавните институции и социалните партньори в публичната дискусия е ясен знак, че в обществото има назряла готовност да се подпомогне дефинирането и защитата на интересите на България по ОСП и апелира към представителите на изпълнителната и законодателната власт да обърнат внимание на този факт.

Г-н Васил Велев представи някои от проблемите, които работодателите в селскостопанския сектор срещат, като акцентира особено на нелоялната конкуренция в рамките на ЕС.

Участие в дискусията взеха над 15 представители на правителството, парламента, ИСС, социалните партньори и неправителствените организации от сектора на селското стопанство. Всички участници оцениха значението на този форум като важна стъпка в съгласуването на единна национална позиция по бъдещето на ОСП.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава