НОВИНИ - АРХИВ

XII МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА И ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА МАИСССИ

По покана на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ), Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България, проф. Лалко Дулевски участва в XII Международна среща и Генерална асамблея на Асоциацията на 21-23 юли 2011 г, в Рим. Събитието съвпадна със 150-годишнината от Обединението на Италия, което беше и повода за присъствието на Президента на Републиката, г-н Джорджо Наполитано.

В рамките на събитието, проф. Дулевски проведе редица срещи с ръководството на МАИСССИ в лицето на г-н Антонио Марзано и г-н Патрик Вентурини, с почетния президент на организацията г-н Жак Дерман, с президента на ECOSOC г-н Л. Капамблуе, както и с президентите на националните икономически и социални съвети на Израел, Гърция, Бразилия, Румъния, Люксембург и Белгия. Отбелязани бяха съществуващите отношения между институциите, а също така и възможности за създаването на нови такива, които да спомогнат за участието на гражданското общество в новото икономическо, глобално и екологично управление.

Изразено бе удовлетворение от позитивната тенденция в двустранното сътрудничество между ИСС на България и ЕИСК. Дейността на съвета по Общата селскостопанска политика след 2013 г., стратегия “Европа 2020” и демографските предизвикателства пред България и Европа бяха обект на интерес от страна на кабинета на г-н Стафан Нилсон.

Делегациите, които представляваха 68 държави от цял свят, споделиха виждането за насърчаване на диалога между икономическите и социалните партньори, бъдещата концепция за развитие на организацията и постигането на възможно най-широк консенсус между организираното гражданското общество.

В края на Генералната асамблея делегатите избраха за председател на МАИСССИ през следващите две години – г-н Мохамед Бабес, президент на CNES на Алжир.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава