НОВИНИ - АРХИВ

ПАЛЕСТИНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ СЕ ЗАПОЗНА С ОПИТА И ДОСТИЖЕНИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 11 и 12 юли 2011 год. Икономическият и социален съвет на Република България бе посетен от палестинска делегация, водена от д-р Ахмад Мадждаляни, Министър на труда на Държавата Палестина, в състава на която бяха включени представители на палестинските работнически профсъюзи, Търговската палата и бизнеса, както и на Палестинската национална власт.

Целта на посещението бе запознаване с опита и постиженията на ИСС в сферата на социалния диалог. В първия ден от посещението делегацията, водена от Министъра на труда - д-р Ахмад Мадждаляни и  Посланика на Държавата Палестина - д-р Ахмад Ал Мадбух, бе посрещната от  Председателя на ИСС - проф. Лалко Дулевски и Заместник-председателя на ИСС и Президент на КТ "Подкрепа" - д-р Константин Тренчев. На срещата присъства и г-жа Христина Христова, бивш Министър на труда и социалната политика, по време на чийто мандат преди близо 8 години бе създаден българският Икономически и социален съвет. По време на срещата членовете на делегацията се запознаха с условията и предпоставките за създаването на Икономическия и социален съвет, законодателната база и механизмите на неговото функциониране и утвърждаването му като български модел и практика на постоянна институционална форма на организиран граждански диалог.

Делегацията прояви интерес към процедурите и организацията на работата на постоянните и временни комисии и Пленарната сесия на ИСС, във връзка с което през втория ден от посещението бе проведен разговор с г-жа Валентина Зартова, Председател на Комисията към ИСС по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда и проф. Нено Павлов, Председател на Комисията към ИСС по бюджет, финансии, застраховане и осигуряване. В своето изложение, г-жа Зартова запозна делегацията с  конкретни препоръки в становищата на ИСС отнасящи се до подобряване на административната среда и регулаторни режими, които са били възприети и отразени в документи, разработени от правителството на страната.

Проф. Нено Павлов запозна членовете на делегацията с процедурите за разработване на документите на Българския ИСС, като подчерта, че стремежът е те да бъдат обективни, задълбочени, практично насочени и научно-обосновани като предпоставка за постигане на консенсусни решения от Пленарната сесия на ИСС. Той отдели специално внимание на становищата на съвета в областта на образователната и пенсионната системи, които са понастоящем от изключителна важност за гражданското общество на страната ни.

Министър Мадждаляни изрази благодарност за възможността да се запознае с историческия път, функционирането и оценките на националните и европейски институции за дейността на ИСС, европейския модел на неговата работа и авторитетното му място както във вътрешен, така и в международен план. Особено положителна бе неговата оценка за постигнатите резултати на ИСС в областта на икономиката, пазара на труда, пенсионното осигуряване и стимулиране на бизнес-средата. Отчетено бе, че в България е постигнат конструктивен диалог и консенсус по стратегическите приоритети на страната. Също така той отбеляза, че българският ИСС може да послужи за пример при изграждане на бъдещия ИСС на Палестина както с демократичния начин на избор на членовете и структурирането на ИСС, така и с възприетите консенсусни подходи при реализиране на важни за националните интереси стратегически политики и приоритети.

От името на ИСС Председателят на съвета проф. Л. Дулевски изказа подкрепата и готовността на ИСС да подпомогне със своя опит и практика изграждането на бъдещия ИСС на Държавата Палестина.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава