НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРИЕТАТА РЕЗОЛЮЦИЯ ПО „БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЛЕД 2013 Г. – ПОЗИЦИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ”

В четвъртък, 30 юни 2011 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена приетата от ИСС резолюция по Бъдещето на общата селскостопанска политика след 2013 г.позицията на организираното гражданско общество в България”.

На пресконференцията ще присъстват:

проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС и

г-н Васил Велев - зам.-председател на ИСС, председател на АИКБ.

Предвид значимостта на селското стопанство за икономиката на страната ни и неравнопоставеното положение на България, като нов член на ЕС, по отношение на разпределението на средствата по ОСП Икономическият и социален съвет се самосезира и излезе с единна позиция по предложена от ЕК реформа на ОСП.

В процеса на изработването на резолюцията беше осъществена и консултация с представители на Министерството на земеделието и храните, които представиха пред членовете на съвета позицията на българското правителство.

Общата селскостопанска политика на ЕС е изключително важна за гражданите на Общността и особено за България, защото чрез нея се разпределя голяма част от бюджета на ЕС. От жизнено важно значение за нашите селскостопански производители и за селските райони на страната ни е колко ще са средствата за ОСП и как ще се разпределят те между отделните държави и между отделните селскостопански производители през следващия програмен период 2014-2020 г.

За да отговорят на вашите въпроси за позицията на българското правителство по ОСП след 2013 г. сме поканили и представители на Министерството на земеделието и храните.

Заповядайте!

Очакваме ви в ИСС в 10.30 ч. утре, 30 юни 2011 г. – четвъртък

Адресът ви е известен - бул. „Цариградско шосе” 111.

Пресцентър

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава