НОВИНИ - АРХИВ

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА

Представител на ИСС участва в Четвъртата годишна среща на пресцентровете на 27 и 28 януари в Брюксел, организирана от Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ на тема „Европейските медии в преход – тенденции и развитие”. Семинарът събра специалисти по комуникации, които дадоха на участниците поглед върху различни аспекти на непрекъснато променящия се медиен пейзаж и начина, по който стратегиите за обществени комуникации в момента реагират или трябва да реагират на тези промени.

Панелите бяха модерирани от членовете на Групата за комуникация. Откриващият дебат беше проследен от председателите на трите групи, Анри Малос, Георгиос Дасис и Лука Яхиер. Вицепрезидентът на ЕИСК Анна-Мария Дарманин закри семинара и обеща този дебат да има продължение.

Сред изказалите се бяха членове на ЕИСК, унгарския министър на комуникациите, генерални директори на Европейската комисия и Съвета на Европа, както и други служители, отговарящи за комуникациите в институциите на ЕС, журналисти, изследователи и представители от неправителствени организации.

Комуникациите и журналистиката, вече не са това, което бяха. Моделите на комуникации се промениха драстично и те продължават да се променят бързо, подчертаха участниците. „Ние не знаем точно какво ще излезе от настоящите промени  в медийния свят" заяви госпожа Дарманин.

Срещата беше много ползотворна за установяване на ефективни контакти с пресслужбите на европейски институции, други национални съвети и неправителствени организации в страните-членки. Това ще подпомогне бъдещите комуникации и работата на ИСС по отношение на международните прояви и международното сътрудничество.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава