НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО ОТ АЛБАНИЯ ПОСЕТИХА ГРАЖДАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

На 26 януари повече от десет експерти от Албания, представители на НПО посетиха Икономическия и социален съвет и се срещнаха с Председателя проф. д-р Лалко Дулевски. В отговор на интереса на гостите той представи принципите по които са съставени и фунционират Европейския икономически и социален комитет/ ЕИСК/ и българския Икономически и социален съвет/ ИСС/.

Проф. Дулевски отбеляза, че България е първата страна от новите страни-членки на ЕС, която изгради гражданския диалог по европейски модел и създаде със закон своя независим граждански парламент - ИСС на България, по модела на ЕИСК.

За Европейския съюз икономическите и социални съвети са своебразен мост между организираното гражданско общество и институциите, които взимат решенията.

Председателят на ИСС отговори на многото въпроси, които ескпертите зададоха по отношение на механизма на взимане на решения в съвета, както и на обхвата на темите, по които той изразява стовище.

Гостите изразиха благодарността си за възможността да се запознаят с модела на граждански диалог в България, който ще им помогне при организиране на съответните структури в Албания.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава