НОВИНИ - АРХИВ

12 ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ЩЕ ИЗЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ, КОГАТО СТАНЕ ЧЛЕН НА ЕС

В случай, че Европейският съвет официално потвърди членството на България в ЕС от 1 януари 2007 година, от този момент България има право да включи 12 представители в европейския социален диалог на ниво ЕИСК. В ЕИСК всяка от трите членуващи групи от България – работодатели, синдикати и гражданските организации, ще имат по 4-ма свои представители, поясни г-н Вентурини по време на срещата. Те ще бъдат приети на първата за следващата година пленарна сесия на ЕИСК и ще имат право да работят заедно с останалите членове в проучвателни групи, да подготвят становища и да бъдат докладчици.

За да се случи това обаче е необходимо правителството на България да излъчи тези 12 представители. Опитът от други страни показва, че е най-добре, когато в процедурата по избор на представителите участва Икономическият и социален съвет на национално ниво, защото по такъв начин се осъществява връзката и успешното сътрудничество между икономическите съвети на европейски ниво. Г-н Вентурини препоръча България да избере подобен вариант за процедурата по номинациите.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава