МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

Демографията, младежката безработица, миграцията и социалната икономика коментираха на официална среща вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Георгиос Дасис, който беше на двудневно посещение в София. В срещата участва и проф. д-р Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет (ИСС)в България, по чиято покана Г. Дасис посети страната ни.

Председателят на Народното събрание връчи на Георгиос Дасис Почетния плакет на Народното събрание.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, президентът на Европейския икономическия и социален комитет Георгиос Дасис и председателят на българския Икономически и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски обсъдиха възможността в София да се организира международен форум на гражданските парламенти. Г-жа Цачева предлага на тази международна среща да се потърсят решения на проблемите с миграцията на младите хора от региона на Южна Европа и България към ЕС и механизми за насърчаване на възможности за тяхната реализация в родните им страни и за подобряване на демографската политика. Идеята получи подкрепата на Георгиос Дасис, който е на двудневно официално посещение у нас по покана на ИСС.

Днес, 14.01.2016 г., започна двудневното официално посещение на Георгиос Дасис – президент на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК), в София. Това е неговото първо официално посещение по покана на национален икономически и социален съвет на страна-член на ЕС, след като бе избран за президент на Европейския икономически и социален комитет в края на 2015 г. Поканата за гостуването бе отправена от председателя на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България проф. д-р Лалко Дулевски.

Страница 3 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава