МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. д-р Лалко Дулевски участва в петото издание на Европейски форум за социално предприемачество, който стартира днес, 31 март 2016 г., и ще продължи до 3 април. За събитието в Пловдив у нас пристигна президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Георгиос Дасис, който заедно с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин откриха Европейския панаир на социалната икономика.

Солидарност е това, от което Европа се нуждае най-вече сега, каза Пиер Жак Кулон – председател на секцията „ Транспорт, енергетика и инфраструктура“ (TEN) към Европейския икономически и социален комитет вчера на проведената в София съвместно с Икономическия и социален съвет на България конференция. Темата „Европейския енергиен съюз – въздействие и следствия за гражданското общество в България“ събра участници то България, Полша, Германия, Австрия, Франция, Словакия, Хърватска, Испания, представители на Европейския икономически и социален комитет, на ЕК и на българския Икономически и социален съвет, експерти, представители на бизнеса, депутати.

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) организират в София на 22 март от 9.30 ч. в хотел Балкан конференция на тема „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“.

Страница 2 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава