МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

По покана на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ), Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България, проф. Лалко Дулевски участва в XII Международна среща и Генерална асамблея на Асоциацията на 21-23 юли 2011 г, в Рим. Събитието съвпадна със 150-годишнината от Обединението на Италия, което беше и повода за присъствието на Президента на Републиката, г-н Джорджо Наполитано.

Представители на ИСС участваха в семинар на тема: “Измерване на социалния прогрес, икономическото развитие и благосъстоянието”. Семинарът се проведе от 11 до 15 юли в Люксембург и беше организираният от Икономиоческия социален съвет на Люксембург като част от инициативите на МАИСССИ .

Представители на ИСС взеха участие в Генералната асамблея на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции, която се проведе на 6-7 юли в Ню Йорк, САЩ. На срещата присъстваха представители на около 50 икономически и социални съвети и сродни институции – членове на МАИСССИ, от Европа, Америка, Африка и Азия, както и редица международни организиции.

Страница 10 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава