МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 13 май от 9.00 часа в гр. Смолян, в конферентната зала на "АРЕКСИМ" ЕООД ще се проведе кръгла маса на тема "Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция". Събитието се организира от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) като специално участие ще вземе президентът на ЕИСК Анри Малос.

Икономическият и социален съвет (ИСС) участва в третия Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 20 до 23 март 2014 г. в Международен панаир Пловдив. Събитието се организира съвместно от Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската комисия (ЕК), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР) и Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

На 20 март министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски официално откриха форума. В словото си при откриването на изложението министър Адемов заяви: „Това е празник на социалното предприемачество не само в България, но и в Европа, и ще разшири територията на социалната икономика. Българското правителство има инвестиционни приоритети, ориентирани към развитие на социалната икономика.”

На 3 декември 2013 г., президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос, заедно с председателя на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски се срещаха със студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Темата на дискусията беше “Европа и младите”. Срещата се състоя в рамките на посещението на президента на ЕИСК в България по повод десетата годишнина на Икономическият и социален съвет и организирания европейски граждански дебат: „По-силна Европа за гражданите”.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев представи г-н Малос като много добър приятел на университета и отбеляза, че на 7 април 2004 г. той лично е написал в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално. Проф. Статев припомни пред студентите, че Икономическият и социален съвет на България, който на 2 декември отбеляза своя десетгодишен юбилея е създаден имено в УНСС.

Президентът Малос отговори на редица въпроси зададени от студентите, които касаеха предприемачеството, енергетиката и младежката заетост. Студентите зададоха въпрос и относно конкретни ангажименти на ЕИСК до 2020 г., които биха били в полза на младежите. Позицията на ЕИСК ще е за повече пари и по-добро развитие за образованието. Има европейски програми, които са не само за студените, но и за младите хора без висше образование, каза още Малос.

В заключение Анри Малос призова студентите да гласуват активно на предстоящите избори за Европейски парламент, защото, според него, по този начин интеграцията в ЕС ще продължи своето развитие.

Страница 7 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава