МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ В СОФИЯ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) организират в София на 22 март от 9.30 ч. в хотел Балкан конференция на тема „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“.

На конференцията представители на българските и европейските институции ще обсъдят теми, свързани с интегрирането на пазарите и енергийните политики. В работата на конференцията ще вземат участие Пиер Жан Кулон – председател на специализираната секция “Транспорт, енергетика, инфраструктури и информационно общество” (TEN) в ЕИСК, председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, членовете от българска страна в ЕИСК Милена Ангелова - член на ИСС, главен секретар на АИКБ и Димитър Манолов - член на ИСС, президент на КТ „Подкрепа“, както и Васил Велев - член на ИСС, председател на АИКБ и Богомил Николов - член на ИСС, изпълнителен директор на Българска национална асоциация „Активни потребители“.

Поканени са да участват министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван Иванов, народни представители, представители на бизнеса и на неправителствения сектор, експерти.

Европейският енергиен съюз е един от десетте ключови приоритети на ЕК до 2019 г., която преди една година започна програма за създаване на Европейски енергиен съюз. Програмата, която има за цел да намери решение на предизвикателства като интеграцията на пазара, измененията в климата и същевременно да повиши прозрачността и укрепи управлението на процеса. Идеята за Европейски енергиен съюз цели да създаде европейска енергийна система, която ще гарантира сигурно, устойчиво, конкурентноспособно и достъпно енергоснабдяване на гражданите на Европа.

България, като част от бъдещия Европейски енергиен съюз, ще търси своите пътища чрез него да се справи с редица предизвикателства, като например, зависимостта от вноса и енергийната бедност.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава