МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

ИСС УЧАСТВА В ПЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. д-р Лалко Дулевски участва в петото издание на Европейски форум за социално предприемачество, който стартира днес, 31 март 2016 г., и ще продължи до 3 април. За събитието в Пловдив у нас пристигна президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Георгиос Дасис, който заедно с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин откриха Европейския панаир на социалната икономика.

ИСС традиционно участва във Форума, чиято цел е популяризиране на социалното предприемачество в България и насърчаване на заетостта на хората с увреждания. Панаирът събира на едно място национално представителни организации на и за хора с увреждания, социални предприятия и кооперации, сдружения, структури, предлагащи социални услуги. Организатори на събитието са Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания.

В рамките на Форума се състоя конференция “Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост“, в която проф. Дулевски представи позициите от приети актове на ИСС по темата.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава