МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА ДА Е ВАЛИДЕН ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В ЕС, А ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ДА Е ГАРАНТИРАНО

Европейският стълб за социални права да се прилага във всички държави на Европейския съюз, а не, както е предложено в проекта, той да е валиден само за държавите от Еврозоната на първо време. Това предложение на председателя на българския Икономически и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски намери широка подкрепа по време на годишната среща на президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет. Срещата се проведе на 6-ти и 7-ми октомври т.г. в Мадрид, Испания. Във форума взеха участие 15 национални съвета и президентът на ЕИСК Георгиос Дасис.

Темата на тазгодишната среща беше „Бъдещето на труда и социалните права в променяща се Европа“, като основна част от дебата беше посветена на Европейският стълб за социални права. Проф. Дулевски отправи и още едно конкретно предложение, което да бъде включено в общите заключения от срещата, а именно – „правото на образование на децата да се гарантира с конкретни задължения от страна на институциите и семейството“.

Заключенията от срещата ще бъдат окончателно формулирани от ЕИСК и ще бъдат представени пред Международната организация по труда. В момента тече обсъждане с организираното гражданско общество на проекта на ЕК за Европейски стълб на социалните права, иницииран от Европейски икономически и социален комитет във всички държави-членки на ЕС. Такава дискусия беше проведена в София съвместно с българския Икономически и социален съвет на 3 октомври т.г. Участниците в българската дискусия застанаха зад позицията, че Европейският стълб на социалните права трябва да се въведе за всички държави-членки на ЕС и е необходимо проектът да обогати и доразвие досегашните политики и практики в ЕС. Предстои в края на годината Европейският и социален комитет да представи становище по темата пред ЕК.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава