ГОРЕЩА ТЕМА

ЗОРНИЦА РУСИНОВА ОТКРИ ПЪРВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ИСС ЗА НОВИЯ МАНДАТ

Днес, 25.01.2021 г., Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет, откри първата пленарна сесия на новия Икономически и социален съвет. От 25 януари започва  четиригодишният мандат на съвета. Пред България има икономически и социални предизвикателства, но Икономическият и социален съвет (ИСС) ще даде своя принос  на национално и на европейско ниво за възстановяване на икономиката, на работните места, на доходите на хората, заяви при откриването на сесията председателят на ИСС Зорница Русинова.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева  поздрави новия председател на ИСС Зорница Русинова и новия състав на ИСС като подчерта, че  разностранният експертен потенциал на съвета и неговата пряка връзка с гражданите е  важен механизъм  и част от демократичния процес при вземане на законодателни  и управленски решения. Председателят на парламента  пожела още по-активно участие на ИСС в общественото развитие като следва своя основен принцип – съгласие и единство за доброто на България. 

Гости на първата пленарна сесия бяха също еврокомисарите Мария Габриел -  по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж и Никола Шмит – по работните места и социалните права. Те откроиха ролята на гражданския парламент в осъществяване на  целите на ЕС. Мария Габриел подчерта  необходимостта от сътрудничество  на всички европейски граждани и институции за изграждане на справедливо бъдеще, за справедлив преход към зелена икономика и бърза дигитализация. Никола Шмит подчерта  ролята на гражданския диалог в процеса на възстановяване  на работните места след Ковид кризата, за създаване на нови качествени работни места и специално за разширяване на възможностите на младежката заетост чрез програмите на ЕС.

Зам.-министър председателят Томислав Дончев бе също гост на пленарната сесия. Той подчерта, че в новия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост на България  много от предложенията на ИСС са възприети. Гражданите вече искат не само да знаят, но и да участват в процесите на управление и на вземане на решения, каза той. Затова ролята на ИСС е да гарантира и нови форми на граждански диалог и да ангажира  хората в управленския процес, за да бъдат и политическите решения по-добри.

Зорница Русинова предложи да се формулира тематична рамка за дейността на ИСС за целия четиригодишен мандат като всяка от групите открои свои специфични теми, свързани с развитието на България.  Предстои на следващата февруарска сесия ИСС  да конструира постоянните си комисии и да приеме плана на за дейността  на съвета за 2021 г.

За зам.-председатели на ИСС бяха утвърдени Васил Велев – от групата на работодателите, Пламен Димитров – от групата на работниците и Лидия Шулева – от групата на   гражданските организации с други интереси.

Членовете на ИСС отправиха благодарност към бившия председател на ИСС проф. Лалко Дулевски за неговата дейност за развитие на гражданския диалог.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава