ДЕКЛАРАЦИИ - 2019Г. СЪГЛ. §2, АЛ. 1, АЛ. 2, АЛ. 3 от ЗПКОНПИ

АНТОН ЛАЗАРОВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Контролно число: 50906DFB

ЦВЕТАНА КОСТОВА - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

Контролно число: BA43BA63

СИМЕОН БИКОВ - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: DB0B7AC7

ПЕТРАНА ТОДОРОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: 5EF26113

ЛЮДМИЛА ВИДЕНОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: 9591F087

ЛИЛЯНА КАРАДЖОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: A10A732A

ГЕОРГИ МАЛЕШКОВ - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: 0F23FB46

ГЕНАДИ НЕДЕЛЧЕВ - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: C14DA4AC

ВЕСЕЛКА БУРЛЯНОВА - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Контролно число: A3995147

ЙОРДАНКА РИЗАКОВА - СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Контролно число: DB09AB56

СТЕЛА КЪНЧЕВСКА - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: CDF5D1D7

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: 2CC40342

ТОДОР ТОДОРОВ - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: 23594FB3

МИЛАН ГЕОРГИЕВ - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Контролно число: AAAED760

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава